Regulamin 2015

REGULAMIN


REGULAMIN

 1.         I.            Cele
 • Promocja imprez na orientację rozgrywających się na terenie pasm górskich otaczających Kotlinę Jeleniogórską
 • Popularyzacja sportu oraz imprez na orientację jako sposobu na spędzanie wolnego czasu
 • Uatrakcyjnienie współzawodnictwa
 • Wyłonienie najlepszych zawodników w Pucharze Wyryp w danym sezonie

 

 1.       II.            Organizator

Organizatorem Pucharu Wyryp są wszyscy organizatorzy wchodzących w jego skład maratonów.

 

 1.     III.            Uczestnictwo i kategorie startowe

 

 • Prawo uczestnictwa ma każdy startujący w imprezach zaliczanych do Pucharu
 • W ramach Pucharu klasyfikowane będą 3 kategorie: piesza TP, rowerowa TR oraz MIX
 • W kategorii TP klasyfikowani będą uczestnicy startujący na trasach pieszych niezależnie od długości
 • W kategorii TR klasyfikowani będą uczestnicy startujący na trasach rowerowych niezależnie od długości trasy
 • W kategorii MIX klasyfikowani będą uczestnicy startujący na trasach pieszych i rowerowych.
 • W każdej z kategorii liczyć się będą maksymalnie 3 najlepsze starty, przy czym w kategorii MIX liczyć się będzie przynajmniej po jednym starcie na trasie TP oraz TR.

 

 1.     IV.            Kalendarz 2015

Nazwa

Miejsce

Termin

Trasa

Symbol trasy

Rudawska Wyrypa

Janowice Wielkie

1-3 maja 2015r.

TP25

TP50

TP100

TR100

TR200

TP

TP

TP

TR

TR 

Dusiołek Górski

Wiśniowa k/Dobczyc

9.05.2015r.

TP35

TP50

TP

TP

Pruchnickie Harce

Świebodna

9.05.2015r.

TR50

TR100

TR

TR

Mordownik

Stadniki k/Dobczyc

11-13.09.2015r.

TP25

TP50

TR130

TP

TP

TR

Dusiołek Górski

 

10.10.2015r.

TP35

TP50

TP

TP

Jesienne Beskidzkie KORnO

 

17.10.2015r.

 

 

Kaczawska Wyrypa

Góry Kaczawskie

13-15.11.2015r.

TP25

TP50

TP100

TR75 

TR150

TP

TP

TP

TR

TR 

 

 1.       V.            Punktacja
 • Za I miejsce – 500 pkt
 • Za ostatnie klasyfikowane miejsce – 50 pkt
 • Pozostałe miejsca punktowane będą proporcjonalnie, w zależności od liczby uczestników i zajętych przez nich miejsc.
 • Punkty zaokrąglone do liczb całkowitych zgodnie z zasadami zaokrąglania.
 • Dodatkowo 6 pierwszych miejsc jest premiowana:

      I miejsce – otrzymuje dodatkowo 50 pkt

II – 40

III – 30

IV – 20

V – 10

VI – 5

 • Miejsca ex aequo będę miały przyznawane punkty będące wynikiem sumy punktów należnych za kolejne miejsca zajęte przez te osoby, podzielone przez ilość osób na miejscu ex aequo.

 

 1.     VI.            Nagrody
 • Zawodnicy z miejsc 1-3 w każdej kategorii otrzymają puchary
 • Zawodnicy z miejsc 1-15 w każdej kategorii otrzymają dyplomy
 • Miejsce i czas rozdania nagród za sezon 2015 podane zostaną w późniejszym terminie