Regulamin 2013

REGULAMIN


I.            Cele

 • Promocja imprez na orientację rozgrywanych się na terenie pasm górskich otaczających Kotlinę Jeleniogórską
 • Popularyzacja sportu oraz imprez na orientację jako sposobu na spędzanie wolnego czasu
 • Uatrakcyjnienie współzawodnictwa
 • Wyłonienie najlepszych zawodników w Pucharze Wyryp w danym sezonie

II.            Organizator

Organizatorem Pucharu Wyryp są wszyscy organizatorzy wchodzących w jego skład maratonów.


III.           
Uczestnictwo i kategorie startowe

 • Prawo uczestnictwa ma każdy startujący w imprezach zaliczanych do Pucharu
 • W ramach Pucharu klasyfikowane będą 3 kategorie: TP, TR oraz MIX
 • W kategorii TP klasyfikowani będą uczestnicy startujący na trasach pieszych niezależnie od długości
 • W kategorii TR klasyfikowani będą uczestnicy startujący na trasach rowerowych niezależnie od długości trasy
 • W kategorii MIX klasyfikowani będą uczestnicy minimum dwóch różnych trasach (TP, TR oraz AR)
 • W każdej z kategorii liczyć się będą 3 najlepsze starty
 • Uczestnik startujący tylko 2 razy będzie uwzględniony w kategorii MIX jedynie pod warunkiem, że będą to starty na 2 różnych trasach

IV.            Kalendarz 2013

Nazwa

Miejsce

Termin

Trasa

Symbol trasy

Szklarska Wyrypa

Szklarska Poręba

8-9 marca 2013r.

short

medium

long

AR

AR

AR

Rudawska Wyrypa

Rudawy Janowickie
gm. Mysłakowice 

3-5 maja 2013r.

TP50

TP100

TR200

TP

TP

TR

Izerska Wyrypa

Lwówek Śląski

16-18 sierpnia 2013r.

TP20

TP50

TP100

TR75

TR100

TP

TP

TP

TR

TR

Kaczawska Wyrypa

Góry Kaczawskie
gm. Świerzawa 

4-6 października 2013r.

TP50

TP100

TR150

TP

TP

TR

 

V.            Punktacja

 • Za I miejsce – 500 pkt
 • Za ostatnie klasyfikowane miejsce – 50 pkt
 • Pozostałe miejsca punktowane będą proporcjonalnie, w zależności od liczby uczestników i zajętych przez nich miejsc.
 • Punkty zaokrąglone do liczb całkowitych zgodnie z zasadami zaokrąglania.
 • Dodatkowo 6 pierwszych miejsc jest premiowana:

I miejsce – otrzymuje dodatkowo 50 pkt

II – 40

III – 30

IV – 20

V – 10

VI – 5

 • Miejsca ex aequo będę miały przyznawane punkty będące wynikiem sumy punktów należnych za kolejne miejsca zajęte przez te osoby, podzielone przez ilość osób na miejscach ex aequo.

VI.            Nagrody

 • Zawodnicy z miejsc 1-3 w każdej kategorii otrzymają puchary
 • Zawodnicy z miejsc 1-15 w każdej kategorii otrzymają dyplomy
 • Miejsce i czas rozdania nagród za sezon 2013 podane zostaną w późniejszym terminie